top of page
Remedial Teaching Schiebroek

 Mijn werkwijze  

 ​Waar snapt het kind het nog wél 

Ik zie het als een kind iets niet begrijpt,

maar niet durft te zeggen

Vaak duurt het een tijdje voordat ouders mij als remedial teacher om hulp vragen. Je wilt toch eerst kijken of het met de leerkracht op te lossen is.

Wellicht gaat er wat werk mee naar huis. Vaak is er echter meer nodig. Op eigen kracht een achterstand inhalen is heel moeilijk.

 

Als we aan de slag gaan, zie ik vaak een kind met weinig zelfvertrouwen. Een leerling die op school vaak erg zijn best doet, maar de moed kwijt is.

 

Zal het ooit nog lukken om in de klas aan te sluiten bij het niveau van klasgenootjes?

De inspanningen staan vaak

in geen verhouding tot de resultaten op toetsen en rapporten

Hoe ga ik te werk?

Ik test je kind, bespreek mijn bevindingen met jullie als ouders, stem af met de leerkracht en ga aan de slag.

 

  1. Het begint met zoeken naar hoe ik een kind het beste kan helpen: door te toetsen en zijn of haar werkwijze en aanpak te observeren.
     

  2. Samen werken we aan inzicht en begrip van de onderliggende principes.
     

  3. Ik stimuleer een goede werkhouding, precisie, concentratie, systematisch opschrijven wat je doet, netjes werken.
     

  4. Mijn enthousiasme breng ik over: het leuke van nieuwe dingen leren.

 

Door samen te zoeken naar het moment waarop de leerstof echt te moeilijk werd, en die hiaten te behandelen, zetten we een stap vooruit.

In dat proces heb ik veel geduld en leg de stof op een andere manier uit, of probeer het hen met vragen zelf te laten ontdekken. Die ontdekkingen zijn cruciale mijlpalen: er valt een last van hun schouders en het geloof in zichzelf en de toekomst groeit.

Teruggewonnen zelfvertrouwen

Het teruggewonnen zelfvertrouwen doet een kind openstaan voor nieuwe leerstof. De betere resultaten behalen ze zelf, op eigen kracht. Daar mogen ze terecht trots op zijn.

 

Eigenlijk zie je dit altijd terug in de resultaten op de rapporten en in cito-uitslagen. Bij de een wat eerder dan bij de ander.


Wat voor de kinderen met een leerprobleem aanvankelijk tot een achterstand leidt, blijkt hen soms uiteindelijk een voorsprong te geven.

Ze leren al jong om zich in te spannen om iets te bereiken. Ze ontwikkelen in de rt-lessen een actievere werkhouding, een manier van leren die anderen zich op latere leeftijd nog eigen moeten maken.
 

Goed om te weten:
de wet van de remmende voorsprong

bottom of page