top of page
Bijles spelling begrijpend lezen Nederlands dyslexie Schiebroek

 Taal / Nederlands 

 Het hervinden van zelfvertrouwen is de basis 

Heeft je kind moeite met begrijpend lezen, vlot lezen, het opbouwen van een woordenschat, of het juist spellen van woorden en werkwoorden?

Bijles of remedial teaching is dan een goede investering. Het lijkt wellicht duur of een bevestiging van het probleem, maar het blijkt altijd een enorme opluchting voor het kind als hij of zij succesjes kan vieren.

 

Mijn rt-praktijk is in het Rotterdamse Schiebroek. Sommige kinderen worden gebracht door een ouder, anderen komen zelfstandig na school. Ik maak er dan iets gezelligs van, mét een kopje thee.

 

Voor ik met remedial teaching begin, doe ik een uitgebreid onderzoek naar de aard en oorzaak van het probleem.

 

Het doel van mijn onderzoek is ook om te zoeken naar wat je kind wel goed en zelfstandig kan, en om te begrijpen hoe hij of zij leert en leest, herleest en nadenkt, werkt, woorden spelt en spellingsregels toepast. De uitkomsten van de analyse zijn het startpunt van mijn begeleiding.
 

Ik probeer zoveel mogelijk om wat als probleem wordt ervaren, als deel van een geheel te zien. Van daaruit zoeken we samen naar oplossingen. Het gaat om het héle kind, niet alleen zijn of haar probleem.

Ik werk niet met een labeltje, maar vanuit wat het kind zelf als probleem ervaart en wat ik daarbij als probleem zie. 

Bij spellingproblemen kent de leerling soms wel de regels, maar weet niet wanneer die toe te passen. We beginnen vaak met meest gebruikte spellingregels. Dan maakt het kind een sprong voorwaarts, wat veel moed geeft voor de toekomst.


Bij problemen met werkwoordspelling werkt het op creatieve manier ordenen van de regels vaak heel verhelderend.
 

Als technisch leren lezen extra moeite kostte, dan kan begrijpend lezen ook moeilijk zijn. Soms speelt dan een rol dat het technisch lezen het nadenken bij de inhoud van de tekst heeft verdrongen. Strategieën voor het begrijpen kunnen een ondersteunende rol spelen.

 

In ieder geval gebruiken we zoveel mogelijk teksten die je kind interessant vindt. Net als bij vlotter leren lezen, dan stoeien we ook met vooral leuke teksten. Maar aan saaie rijtjes ontkomt niemand.

Bijles spelling begrijpend lezen Schiebroek Nederlands dyslexie

What you learn with 

pleasure you never 

forget

Kinderen met dyslexie of leesproblemen kunnen bij mij terecht als de hulp niet meer vergoed wordt. Bijvoorbeeld voor hulp in de bovenbouw bij lezen en spellen van lange woorden.

 

Behalve hieraan werken, kunnen we ook zoeken we naar handvaten waardoor het kind in de middelbare school zelfstandig de spellingproblematiek de baas kan. In het Nederlands, maar ook in vreemde talen.

 

Mijn bedoeling is om je kind een bredere basis te geven, waarmee het bij nieuwe hobbels zichzelf zoveel mogelijk verder kan helpen.

 

Lees hier meer over mijn werkwijze en over hoe ik denk over remedial teaching.

 

De basis van wat ik doe is zelfvertrouwen terugwinnen. Het geloof in eigen kunnen doet een kind openstaan voor nieuwe en moeilijke leerstof. De betere resultaten behalen ze dan zelf, op eigen kracht.

bottom of page